Tag Archives for " dozvoljenost tužbe "

Presuda zbog izostanka

PROCESNO PRAVO

Presuda zbog izostanka

Ako se tužbenim zahtevom zahteva isplata od tuženika naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenih bolova i straha, a uz tužbu su priloženi izveštaji lekara specijalista, to je sporna visina nastale štete s obzirom da je u tužbi predloženo veštačenje od strane veštaka medicinske struke, pa nema uslova za donošenje presude zbog izostanka.

Dozvoljenost tužbe kojom se traži obavezivanje poslodavca na uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

USTAVNO PRAVO

Dozvoljenost tužbe kojom se traži obavezivanje poslodavca na uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Neprihvatljivo je odbijanje redovnih sudova da postupaju u sporovima o pravima iz radnog odnosa, među koje spada i postupanje po zahtevu za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, bilo da je to samostalan zahtev ili istaknut zajedno sa zahtevom za isplatu zarade.