Tag Archives for " imovinsko-pravni zahtev "

Presuda zbog izostanka

PROCESNO PRAVO

Presuda zbog izostanka

Ako se tužbenim zahtevom zahteva isplata od tuženika naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenih bolova i straha, a uz tužbu su priloženi izveštaji lekara specijalista, to je sporna visina nastale štete s obzirom da je u tužbi predloženo veštačenje od strane veštaka medicinske struke, pa nema uslova za donošenje presude zbog izostanka.

Imovinsko-pravni zahtev

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Imovinsko-pravni zahtev

Odredba o imovinskopravnom zahtevu je nepravilno primenjena tako što je oštećeno privredno društvo za ostvarivanje imovinskopravnog zahteva upućeno na parnicu jer je oštećeni istakao odštetni zahtev, a u konkretnom slučaju nije bilo mesta obavezivanju optuženih da ovom oštećenom na ime odštetnog zahteva isplate iznos od 6.212,00 dinara, jer su stvari koje su oduzeli odmah i vratili oštećenom.

Imovinsko-pravni zahtev

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Imovinsko-pravni zahtev

Ukoliko oštećenog upućuje na parnicu radi ostvarivanja imovinsko-pravnog zahteva prvostepeni sud je dužan da obrazloži koji to podaci ne pružaju dovoljan osnov za potpuno i delimično presuđenje imovinsko-pravnog zahteva a ne samo da u tom pogledu citira zakonske odredbe.