Tag Archives for " ugovorena mesna nadležnost "

Mesna nadležnost osnovnog suda

PROCESNO PRAVO

Mesna nadležnost osnovnog suda

U sporu zbog vanugovorne odgovornosti za štetu tužilac ima pravo izbora da tužbu podnese po mestu prebivališta tuženog ili sudu na čijem je području štetna radnja izvršena ili sudu gde je štetna posledica nastala.

Izabrana mesna nadležnost suda

PROCESNO PRAVO

Izabrana mesna nadležnost suda

U situaciji kada su ispunjeni uslovi za zasnivanje dve isključive mesne nadležnosti, i to nadležnosti prema mestu nalaženja nepokretnosti i nadležnosti prema sudu koji sprovodi stečajni postupak nad tuženim, tužba se može podneti jednom od dva isključivo mesno nadležna suda.