Tag Archives for " ugovorena mesna nadležnost "

Sporazum o mesnoj nadležnosti suda

PROCESNO PRAVO
Sporazum o mesnoj nadležnosti suda

Sporazum stranaka o mesnoj nadležnosti suda proizvodi pravno dejstvo samo ako je sastavljen u pisanom obliku i ako se odnosi na određeni spor ili više sporova, koji proističu iz određenog pravnog odnosa, i takav sporazum tužilac mora da priloži uz tužbu, a tuženi uz prigovor mesne nenadležnosti.

Mesna nadležnost osnovnog suda

PROCESNO PRAVO

Mesna nadležnost osnovnog suda

U sporu zbog vanugovorne odgovornosti za štetu tužilac ima pravo izbora da tužbu podnese po mestu prebivališta tuženog ili sudu na čijem je području štetna radnja izvršena ili sudu gde je štetna posledica nastala.