Tag Archives for " mesna nadležnost "

Sukob nadležnosti

KRIVIČNO PRAVO

PROCESNO PRAVO

Sukob nadležnosti

Posledica krivičnog dela oduzimanje maloletnog lica nastupa u mestu prebivališta maloletnog lica, što je istovremeno prebivalište roditelja kojem je maloletno lice povereno na staranje, čuvanje i vaspitavanje, pa je mesno nadležan za postupanje u tom predmetu osnovni sud u mestu prebivališta tog roditelja kome je maloletno lice povereno.

Sporazum o mesnoj nadležnosti suda

PROCESNO PRAVO
Sporazum o mesnoj nadležnosti suda

Sporazum stranaka o mesnoj nadležnosti suda proizvodi pravno dejstvo samo ako je sastavljen u pisanom obliku i ako se odnosi na određeni spor ili više sporova, koji proističu iz određenog pravnog odnosa, i takav sporazum tužilac mora da priloži uz tužbu, a tuženi uz prigovor mesne nenadležnosti.

Mesna nadležnost suda

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI
Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnika

Mesna nadležnost suda

Okolnost preseljenja sada punoletnog maloletnika koji je krivična dela izvršio u Beogradu nije od značaja za zasnivanje nadležnosti drugog suda.

Mesna nadležnost suda

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Mesna nadležnost suda

Okolnost preseljenja maloletnika koji je imao boravište u Beogradu u Zavodu za vaspitanje dece i omladine „Vasa Stajić“ gde je i izvršio krivično delo je od značaja za zasnivanje nadležnosti drugog suda.

Mesto nastanka imovinske štete

PROCESNO PRAVO

Mesto nastanka imovinske štete

Mesto nastanka štete je mesto gde su nastupile posledice štetne radnje, odnosno mesto gde tužilac živi i radi, te se ono uzima kao mesto nastanka i imovinske štete.