Tag Archives for " primarni i eventualni tužbeni zahtev "

Predmet tužbenog zahteva u upravnom sporu

UPRAVNO PRAVO

Predmet tužbenog zahteva u upravnom sporu

Tužbom se u upravnom sporu može osporavati samo konačni upravni akt, odnosno pojedinačni akt kojim se rešava o pravu, obavezi ili na zakonu zasnovanom interesu, u pogledu koga u određenom slučaju zakonom nije predviđena drugačija sudska zaštita.

Presuda zbog izostanka

PROCESNO PRAVO

Presuda zbog izostanka

Ako se tužbenim zahtevom zahteva isplata od tuženika naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenih bolova i straha, a uz tužbu su priloženi izveštaji lekara specijalista, to je sporna visina nastale štete s obzirom da je u tužbi predloženo veštačenje od strane veštaka medicinske struke, pa nema uslova za donošenje presude zbog izostanka.

Primarni i eventualni tužbeni zahtev

PROCESNO PRAVO

Primarni i eventualni tužbeni zahtev

Činjenica da je tužilac zahteve iznete u tužbi smatrao primarnim i eventualnim ne znači da oni to zaista i jesu i da sud treba da se ponaša tako što će o zahtevu nazvanom “eventualnim“ odlučivati tek ukoliko u celosti odbije primarni, već je sud taj koji će izvršiti procesnu kvalifikaciju navedenih zahteva.