Tag Archives for " izvršenje na osnovu izvršne ili verodostojne isprave "

Sprovođenje izvršenja protiv društva u likvidaciji

PROCESNO PRAVO

Sprovođenje izvršenja protiv društva u likvidaciji

Pokretanje likvidacije ne sprečava određivanje i sprovođenje izvršenja protiv društva u likvidaciji, niti vođenje drugih postupaka koji se vode protiv ili u korist društva u likvidaciji.

Zahtev za otklanjanje nepravilnosti u izvršnom postupku

PROCESNO PRAVO

Zahtev za otklanjanje nepravilnosti u izvršnom postupku

Protiv zaključka o prodaji stvari u izvršnom postupku može se podneti zahtev za otklanjanje nepravilnosti koji ne odlaže izvršenje, a rešenje o osnovanosti zahteva za otklanjanje nepravilnosti ne utiče na izvršenje o prodaji, već samo može biti osnov za naknadu štete.

Nadležnost suda za postupanje po predlogu za naplatu duga za izdržavanje dosuđenog izvršnom ispravom

PROCESNO PRAVO

Nadležnost suda za postupanje po predlogu za naplatu duga za izdržavanje dosuđenog izvršnom ispravom

Za postupanje po predlogu za naplatu duga za izdržavanje dosuđenog izvršnom ispravom, mesno je nadležan sud na čijem području se nalazi prebivalište izvršnog poverioca.

Promena izvršnog poverioca posle donošenja rešenja o izvršenju na osnovu izvršne ili verodostojne isprave

PROCESNO PRAVO

Promena izvršnog poverioca posle donošenja rešenja o izvršenju na osnovu izvršne ili verodostojne isprave

Kada posle donošenja rešenja o izvršenju na osnovu izvršne ili verodostojne isprave, potraživanje pređe sa izvršnog poverioca na drugo lice, to drugo lice stupa na mesto izvršnog poverioca, ako prelaz dokaže javnom ili overenom ispravom.