Tag Archives for " neovlašćena potrošnja električne energije "

Naknada štete po osnovu neovlašćene potrošnje električne energije

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete po osnovu neovlašćene potrošnje električne energije

Kada je krivičnom presudom, a povodom krivičnog dela krađe iz člana 203. KZ (krađa struje), dosuđen oštećenom imovinskopravni zahtev, to nije prepreka za vođenje parničnog postupka radi utvrđivanja visine štete po osnovu neovlašćene potrošnje električne energije i tada se ne radi o presuđenoj stvari.

Smetanje državine

STVARNO PRAVO

Smetanje državine

Kad komunalno preduzeće daje objedinjeni račun za više vrsta usluga postupa protivpravno kad isključi korisniku vodu koja je plaćena, zbog neplaćenog dela računa koji se odnosi na potrošnju gasa.