Tag Archives for " prinudno izvršenje potraživanja "

Sprovođenje izvršenja protiv društva u likvidaciji

PROCESNO PRAVO

Sprovođenje izvršenja protiv društva u likvidaciji

Pokretanje likvidacije ne sprečava određivanje i sprovođenje izvršenja protiv društva u likvidaciji, niti vođenje drugih postupaka koji se vode protiv ili u korist društva u likvidaciji.

Obaveza vraćanja stečenog bez osnova

OBLIGACIONO PRAVO

Obaveza vraćanja stečenog bez osnova

Obaveza vraćanja stečenog bez osnova, odnosno naknade vrednosti nastaje i kad se nešto primi s obzirom na osnov koji se nije ostvario ili koji je kasnije otpao.

Obaveza plaćanja sudskih penala

USTAVNO PRAVO

Obaveza plaćanja sudskih penala

Obaveza plaćanja sudskih penala prestaje kada poverilac podnese predlog za izvršenje izvršne isprave kojom je utvrđena nenovčana obaveza dužnika.

Prinudno izvršenje potraživanja na nepokretnosti na kojoj je upisano založno pravo

USTAVNO PRAVO

Prinudno izvršenje potraživanja na nepokretnosti na kojoj je upisano založno pravo

Upisom založnog prava na osnovu rešenja o izvršenju, izvršni poverilac stiče pravo da potraživanje koje se prinudno izvršava namiri iz nepokretnosti na kojoj je upisano založno pravo, a ovo pravo izvršnog poverioca ne prestaje ni onda kada treće lice stekne pravo svojine na toj nepokretnosti.