Tag Archives for " dug za utrošenu električnu energiju "

Dug za utrošenu električnu energiju

OBLIGACIONO PRAVO

Dug za utrošenu električnu energiju

Ukoliko tužilac za zgradu u kojoj se nalazi i prostor koji koristi tuženi, plaća naknadu za zgradu u celini, kao da se radi o poslovnom prostoru, onda su i lica, pa i ovde tuženi koji koriste delove te zgrade za stanovanje dužni da tužiocu nadoknade troškove, srazmerno površini koju koriste.