Tag Archives for " osporavanje prijavljenog potraživanja i redosleda namirenja "

Osporavanje prijavljenog potraživanja i redosleda namirenja

PRIVREDNO PRAVO

Osporavanje prijavljenog potraživanja i redosleda namirenja

Od strane stečajnog upravnika, ili drugih poverilaca, može se osporiti prijavljeno potraživanje kako u pogledu osnova i visine, tako i u pogledu određenog redosleda njegovog namirenja u konačnoj listi sastavljenoj od strane stečajnog upravnika.