Tag Archives for " namirenje izvršnih poverilaca "

Okončanje izvršnog postupka

USTAVNO PRAVO

Okončanje izvršnog postupka

Činjenica da su spisi predmeta arhivirani, sama po sebi, ne znači da su izvršni postupci okončani u skladu sa zakonom, odnosno da su podnosioci namirili potraživanja, s obzirom na to da je postojala praksa izvršnih sudova da arhiviraju predmete nakon dostavljanja rešenja o izvršenju Narodnoj banci – Organizaciji za prinudnu naplatu, bez obzira na to da li su izvršni poverioci namirili svoja potraživanja.

Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave, overene založne izjave

USTAVNO PRAVO

Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave, overene založne izjave

Sticalac založene nepokretnosti, odnosno lice koje je naknadno steklo pravo svojine na nepokretnosti na kojoj postoji založno pravo, dužno je da trpi namirenje na nepokretnosti, ali nije izvršni dužnik, te stoga nema osnova da se u predlogu za izvršenje na osnovu izvršne isprave, kao izvršni dužnik označi novi vlasnik fizičko lice, niti da se izvršenje odredi prema njemu.

Sprovođenje izvršenja protiv društva u likvidaciji

PROCESNO PRAVO

Sprovođenje izvršenja protiv društva u likvidaciji

Pokretanje likvidacije ne sprečava određivanje i sprovođenje izvršenja protiv društva u likvidaciji, niti vođenje drugih postupaka koji se vode protiv ili u korist društva u likvidaciji.

Obaveza vraćanja stečenog bez osnova

OBLIGACIONO PRAVO

Obaveza vraćanja stečenog bez osnova

Obaveza vraćanja stečenog bez osnova, odnosno naknade vrednosti nastaje i kad se nešto primi s obzirom na osnov koji se nije ostvario ili koji je kasnije otpao.