Tag Archives for " zastarelost potraživanja komunalnih usluga "

Zastarelost potraživanja parking usluga kao posebnog vida komunalnih usluga

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost potraživanja parking usluga kao posebnog vida komunalnih usluga

Potraživanja naplate parking usluga propisanih opštinskim ili gradskim odlukama o javnim parkiralištima, zastarevaju u roku za zastarevanje komunalnih usluga, tj. u roku od jedne godine.