Tag Archives for " zastarelost potraživanja naknade za isporučenu električnu energiju "

Zastarelost potraživanja naknade za isporučenu električnu energiju

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost potraživanja naknade za isporučenu električnu energiju

Potraživanje naknade za isporučenu električnu energiju za potrebe domaćinstva zastareva u roku od godinu dana, a potraživanje naknade za isporučenu električnu energiju za potrebe preduzetnika u opštem roku od deset godina.