Zastarelost potraživanja između pravnog lica i preduzetnika

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost potraživanja između pravnog lica i preduzetnika

Potraživanje pravnog lica, iz ugovora o prometu robe i usluga, prema preduzetniku, zastareva u opštem roku zastarelosti od deset godina.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)