Tag Archives for " pravo izvršnog poverioca i atezna kamata "

Pravo izvršnog poverioca na zateznu kamatu na iznos glavnog duga

USTAVNO PRAVO

Pravo izvršnog poverioca na zateznu kamatu na iznos glavnog duga

Izvršni poverilac nema pravo na zateznu kamatu na iznos glavnog duga kada mu je umesto robe isplaćena njena novčana protivvrednost, čime je izvršena obaveza izvršnog dužnika po osnovu dugovane robe iz izvršne presude.