Tag Archives for " sprovođenje izvršenja "

Nadležnost za sporovođenje izvršenja na brodu i vazduhoplovu

PROCESNO PRAVO

Nadležnost za sporovođenje izvršenja na brodu i vazduhoplovu

Privredni sud u prvom stepenu određuje i sprovodi izvršenje i obezbeđenje na brodovima i vazduhoplovima.

Obaveza plaćanja sudskih penala

USTAVNO PRAVO

Obaveza plaćanja sudskih penala

Obaveza plaćanja sudskih penala prestaje kada poverilac podnese predlog za izvršenje izvršne isprave kojom je utvrđena nenovčana obaveza dužnika.

Sprovođenje izvršenja na osnovu hipoteke kao izvršne isprave

USTAVNO PRAVO

Sprovođenje izvršenja na osnovu hipoteke kao izvršne isprave

Hipoteka je založno pravo koje je vezano za nepokretnost, a ne za ličnost, pa u slučaju promene vlasnika založene nepokretnosti, na novog vlasnika prelazi i hipoteka, što znači da založni poverilac ima pravo namirenja na nepokretnostima nezavisno od činjenice promene prava svojine na njima.

Promena sredstva izvršenja i sprovođenje izvršenja

PROCESNO PRAVO

Promena sredstva izvršenja i sprovođenje izvršenja

Radi namirenja istog potraživanja može se, na osnovu zaključka suda, nastaviti sprovođenje izvršenja drugim sredstvima i na drugim predmetima izvršenja umesto onih koji su prethodno određeni, a ako sud koji je doneo rešenje o izvršenju nije nadležan za sprovođenje izvršenja, uputiće rešenje o izvršenju nadležnom sudu radi sprovođenja izvršenja.

Prenos potraživanja radi naplate i sprovođenje izvršenja

PROCESNO PRAVO

Prenos potraživanja radi naplate i sprovođenje izvršenja

Prenosom potraživanja radi naplate, izvršni poverilac se ovlašćuje da traži od dužnika izvršnog dužnika isplatu iznosa naznačenu u zaključku o prenosu, ako je taj iznos dospeo i da vrši sve radnje koje su potrebne radi očuvanja i ostvarenja prenesenog potraživanja.

Odlaganje izvršenja

UPRAVNO PRAVO

Odlaganje izvršenja

Stranka u postupku kod Upravnog suda može da traži odlaganje izvršenja drugostepenog rešenja samo pod uslovom da je njime meritorno odlučeno i izmenjeno prvostepeno rešenje.