Tag Archives for " privremena mera kao sredstvo obezbeđenja potraživanja "

Sprovođenje izvršenja protiv društva u likvidaciji

PROCESNO PRAVO

Sprovođenje izvršenja protiv društva u likvidaciji

Pokretanje likvidacije ne sprečava određivanje i sprovođenje izvršenja protiv društva u likvidaciji, niti vođenje drugih postupaka koji se vode protiv ili u korist društva u likvidaciji.

Privremena mera obezbeđenja potraživanja

PROCESNO PRAVO

Privremena mera obezbeđenja potraživanja

S obzirom da predložena privremena mera treba da služi kao sredstvo obezbeđenja potraživanja tužioca iz tužbe, to je potrebno da sud prethodno oceni da li je podneta tužba dopuštena, i da li predložena privremena mera služi obezbeđenju tako istaknutog potraživanja.