Tag Archives for " zaključak o izvršenju na osnovu verodostojne isprave "

Obaveza vraćanja stečenog bez osnova

OBLIGACIONO PRAVO

Obaveza vraćanja stečenog bez osnova

Obaveza vraćanja stečenog bez osnova, odnosno naknade vrednosti nastaje i kad se nešto primi s obzirom na osnov koji se nije ostvario ili koji je kasnije otpao.

Zahtev za otklanjanje nepravilnosti u izvršnom postupku

PROCESNO PRAVO

Zahtev za otklanjanje nepravilnosti u izvršnom postupku

Protiv zaključka o prodaji stvari u izvršnom postupku može se podneti zahtev za otklanjanje nepravilnosti koji ne odlaže izvršenje, a rešenje o osnovanosti zahteva za otklanjanje nepravilnosti ne utiče na izvršenje o prodaji, već samo može biti osnov za naknadu štete.

Poreska utaja i fiktivne, a ne falsifikovane fakture

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Poreska utaja i fiktivne, a ne falsifikovane fakture

Pravilno je prvostepeni sud utvrdio da u konkretnom slučaju nije bilo prometa robe i usluga, što čini fakture “fiktivnim”, a ne da su fakture falsifikovane, zbog čega nije dovedena u pitanje pravilnost zaključka prvostepenog suda da nikakvog prometa robe i usluga nije bilo.

Prigovor protiv rešenja, odnosno zaključka o izvršenju na osnovu verodostojne isprave

USTAVNO PRAVO

Prigovor protiv rešenja, odnosno zaključka o izvršenju na osnovu verodostojne isprave

Prigovor protiv rešenja, odnosno zaključka o izvršenju na osnovu verodostojne isprave koje se pobija u delu kojim je izvršni dužnik obavezan da namiri potraživanje, nema svojstva žalbe, pa se u odlučivanju veća prvostepenog suda o tom prigovoru ne mogu shodno primeniti odredbe o postupanju po žalbi iz člana 387. stav 1. tačka 4. ZPP.