Tag Archives for " stečeno bez osnova "

Vraćanje stečenog bez osnova (dvostruka isplata duga)

OBLIGACIONO PRAVO

Vraćanje stečenog bez osnova (dvostruka isplata duga)

Primeni pravila o vraćanju stečenog bez osnova (dvostruka isplata duga) ima mesta samo pod uslovom da se radi o istom, identičnom dugu i to u obimu u kome je on dva puta izmiren.

Vraćanje stečenog bez osnova

OBLIGACIONO PRAVO

Vraćanje stečenog bez osnova

U slučaju kada neko izvrši isplatu znajući da nije dužan platiti, onda nema pravo da zahteva vraćanje po osnovu sticanja bez osnova, osim u slučaju da je zadržao pravo na vraćanje ili da bi izbegao prinudu.

Obaveza vraćanja stečenog bez osnova

OBLIGACIONO PRAVO

Obaveza vraćanja stečenog bez osnova

Obaveza vraćanja stečenog bez osnova, odnosno naknade vrednosti nastaje i kad se nešto primi s obzirom na osnov koji se nije ostvario ili koji je kasnije otpao.