Tag Archives for " zaštita prava na suđenje u razumnom roku u izvršnom postupku "

Nadležnost za odlučivanje o zahtevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u izvršnom postupku

PROCESNO PRAVO

Nadležnost za odlučivanje o zahtevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u izvršnom postupku

Kada se zahtev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku odnosi na postupak pred izvršnim sudom, za odlučivanje o zahtevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku nadležan je viši sud, kao neposredno viši sud u odnosu na osnovni sud u materiji izvršenja.