Tag Archives for " zabeležba rešenja o izvršenju "

Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

STRUČNI SAVET JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE

Pitanja i odgovori

Da li javni beležnik sme da overi ugovor o prometu nepokretnosti na kojoj postoji zabeležba rešenja o izvršenju uz upozorenje iz čl. 19. i 156. novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju da kupac neće biti upisan kao vlasnik dok se zabeležbe ne izbrišu, ili uopšte ne sme da overi ugovor, ako se ima u vidu da je naprednavedenim zakonom propisana zabrana katastru da uknjiži bilo kakav ugovor nakon zabeležbe rešenja o izvršenju?

Razlučno pravo stečeno na osnovu izvršnih sudskih odluka

PROCESNO PRAVO

Razlučno pravo stečeno na osnovu izvršnih sudskih odluka

Kada se radi se o razlučnom pravu koje je stečeno na osnovu izvršnih sudskih odluka, na ostvarenje tog prava nije od uticaja činjenica što je greškom katastra nepokretnosti razlučni poverilac izostavljen u smislu upisa njegovog razlučnog prava na nepokretnostima prilikom prepisa podataka iz zemljišnih knjiga u katastar nepokretnosti.