Tag Archives for " izvršenje na osnovu strane vjerodostojne isprave "

Obustava postupka izvršenja

PROCESNO PRAVO

Obustava postupka izvršenja

Kada je izvršenje određeno na pokretnim stvarima i na novčanim sredstvima izvršnog dužnika, onda javni izvršitelj ne može, u situaciji kada nije predujmljen iznos potreban za popis pokretnih stvari, da obustavi postupak izvršenja u celini, odnosno i na novčanim sredstvima na računu izvršnog dužnika.

Zahtev za otklanjanje nepravilnosti u izvršnom postupku

PROCESNO PRAVO

Zahtev za otklanjanje nepravilnosti u izvršnom postupku

Protiv zaključka o prodaji stvari u izvršnom postupku može se podneti zahtev za otklanjanje nepravilnosti koji ne odlaže izvršenje, a rešenje o osnovanosti zahteva za otklanjanje nepravilnosti ne utiče na izvršenje o prodaji, već samo može biti osnov za naknadu štete.