Tag Archives for " uslov za pobijanje dužnikovih pravnih radnji "

Odgovornost jemca platca kod ugovora o kreditu

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost jemca platca kod ugovora o kreditu

Ako se kod ugovora o kreditu jemac obavezao kao jemac platac, odgovara poveriocu kao glavni dužnik za celu obavezu i poverilac može zahtevati njeno ispunjenje bilo od glavnog dužnika bilo od jemca ili od obojice u isto vreme.

Neuspeh namirenja iz dužnikove imovine kao uslov za pobijanje dužnikovih pravnih radnji

OBLIGACIONO PRAVO

Neuspeh namirenja iz dužnikove imovine kao uslov za pobijanje dužnikovih pravnih radnji

Uslov za pobijanje dužnikovih pravnih radnji je da poverilac prethodno nije uspeo da namiri svoje potraživanje iz dužnikove imovine ni prinudnim putem.