Tag Archives for " Neovlašćeno fotografisanje "

Neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka

Kada je okrivljena fotografije maloletne privatne tužilje preuzela sa instagram mreže sa profila butika za decu gde su bile postavljene u svrhu reklame, uz znanje i dozvolu roditelja maloletne privatne tužilje da se iste objave, nema dokaza da je okrivljena neovlašćeno objavila fotografije privatne tužilje, jer su one već bile javno objavljene na društvenoj mreži koja dozvoljava mogućnost ponovnog deljenja odnosno objavljivanja spornih fotografija.

Neovlašćeno fotografisanje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćeno fotografisanje

Fotografisanje kao radnja izvršenja krivičnog dela neovlašćeno fotografisanje, treba da je izvršena neovlašćeno, a za postojanje krivičnog dela neophodno je i da se neovlašćenim fotografisanjem osetno zadire u lični život lica koje se fotografiše.