Tag Archives for " izvršenje presude "

Obaveza vraćanja stečenog bez osnova

OBLIGACIONO PRAVO

Obaveza vraćanja stečenog bez osnova

Obaveza vraćanja stečenog bez osnova, odnosno naknade vrednosti nastaje i kad se nešto primi s obzirom na osnov koji se nije ostvario ili koji je kasnije otpao.

Izvršenje presude

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Izvršenje presude

Postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u situaciji kada Opštinski sud nije okončao predmetne izvršne postupke ni nakon gotovo osam, odnosno devet godina iako se izvršni postupak, prema izričitoj zakonskoj odredbi, smatra hitnim pri čemu apelanti svojim ponašanjem nisu uticali na dužinu postupaka, te kad se takvo neopravdano trajanje izvršnih postupaka može pripisati isključivo ponašanju Opštinskog suda.