Izdavanje platnog naloga

PROCESNO PRAVO

Izdavanje platnog naloga

Ako parnični sud ne usvoji predlog za izdavanje platnog naloga, nastaviće postupak po tužbi u skladu sa odredbama zakona koje važe za opšti parnični postupak.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)