Tag Archives for " neoverena fotokopija isprave "

Neoverena fotokopija isprave kao dokaz u postupku

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neoverena fotokopija isprave kao dokaz u postupku

Pitanje da li neoverena fotokopija isprave predstavlja nedozvoljen dokaz jeste faktičko pitanje u svakom konkretnom slučaju i zavisi od toga da li postoji ili ne postoji sumnja u njenu autentičnost i verodostojnost, a samim tim i da li je takva isprava podobna da služi kao dokaz kakve činjenice koja ima značaj za pravne odnose.

Neoverena fotokopija isprave kao dokaz u krivičnom postupku

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Neoverena fotokopija isprave kao dokaz u krivičnom postupku

Da li neoverena fotokopija isprave predstavlja nedozvoljeni dokaz je faktičko pitanje u svakom konkretnom slučaju, i zavisi od toga da li postoji ili ne postoji sumnja u njenu autentičnost i verodostojnost, a samim tim i da li je takva isprava podobna da služi kao dokaz kakve činjenice koja ima značaj za pravne odnose.