Tag Archives for " neoverena fotokopija isprave "

Neoverena fotokopija isprave kao dokaz u postupku

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neoverena fotokopija isprave kao dokaz u postupku

Pitanje da li neoverena fotokopija isprave predstavlja nedozvoljen dokaz jeste faktičko pitanje u svakom konkretnom slučaju i zavisi od toga da li postoji ili ne postoji sumnja u njenu autentičnost i verodostojnost, a samim tim i da li je takva isprava podobna da služi kao dokaz kakve činjenice koja ima značaj za pravne odnose.

Neoverena fotokopija isprave kao dokaz u krivičnom postupku

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Neoverena fotokopija isprave kao dokaz u krivičnom postupku

Da li neoverena fotokopija isprave predstavlja nedozvoljeni dokaz je faktičko pitanje u svakom konkretnom slučaju, i zavisi od toga da li postoji ili ne postoji sumnja u njenu autentičnost i verodostojnost, a samim tim i da li je takva isprava podobna da služi kao dokaz kakve činjenice koja ima značaj za pravne odnose.

Neoverena fotokopija isprave kao dokaz

auteKRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neoverena fotokopija isprave kao dokaz

Da li neoverena fotokopija isprave predstavlja nedozvoljeni dokaz je faktično pitanje u svakom konkretnom slučaju i zavisi od toga da li postoji ili ne postoji sumnja u njenu autentičnost i verodostojnost, a samim tim i da li je takva isprava podobna da služi kao dokaz kakve činjenice koja ima značaj za pravne odnose.