Tag Archives for " neuplaćivanje poreza po odbitku "

Neuplaćivanje poreza po odbitku

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neuplaćivanje poreza po odbitku

Kada je okrivljeni kao direktor privrednog društva obračunao i knjigovodstveno iskazao u poslovnim knjigama preduzeća porez po odbitku, ali ga nije platio zbog naglo otežanih uslova privređivanja, pa je zaključio sporazum o odlaganju plaćanja poreskog duga, tada nema dokaza da je izvršio krivično delo neuplaćivanje poreza po odbitku.