Tag Archives for " tužba radi nedopustivosti izvršenja "

Tužba radi nedopustivosti izvršenja

PROCESNO PRAVO

Tužba radi nedopustivosti izvršenja

Pravila o tužbi radi nedopustivosti izvršenja iz člana 50. ZIO štite ne samo imaoca prava svojine, već i tzv. vanknjižnog vlasnika koji ima punovažan osnov (ugovor) i koji se nalazi u državini nepokretnosti, jer pravo svojine nije jedino pravo koje je podobno da spreči izvršenje.