Tag Archives for " prigovor izvršnog dužnika "

Raspolaganje imovinom koje izvršni dužnik učini nakon prijema rešenja o izvršenju

PROCESNO PRAVO

Raspolaganje imovinom koje izvršni dužnik učini nakon prijema rešenja o izvršenju

Ne proizvodi pravno dejstvo raspolaganje imovinom koje izvršni dužnik učini nakon prijema rešenja o izvršenju, što znači bilo kojom imovinom, a ne samo imovinom na kojoj je određeno izvršenje.

Obaveza plaćanja sudskih penala

USTAVNO PRAVO

Obaveza plaćanja sudskih penala

Obaveza plaćanja sudskih penala prestaje kada poverilac podnese predlog za izvršenje izvršne isprave kojom je utvrđena nenovčana obaveza dužnika.

Zahtev za otklanjanje nepravilnosti u izvršnom postupku

USTAVNO PRAVO

Zahtev za otklanjanje nepravilnosti u izvršnom postupku

Zakonom nije data mogućnost da se zahtev za otklanjanje nepravilnosti u izvršnom postupku podnese nakon okončanja izvršnog postupka, a što može biti obustavom ili zaključenjem.

Prigovor izvršnog dužnika na usvojen predlog za izvršenje izvršnog poverioca i odbačaj istog

PROCESNO PRAVO

Prigovor izvršnog dužnika na usvojen predlog za izvršenje izvršnog poverioca i odbačaj istog

Kada je izvršni dužnik izjavio prigovor na rešenje o izvršenju, a uz prigovor nisu pruženi odgovarajući dokazi, takav prigovor je nepotpun i ima se odbaciti shodno članu 89. Zakona o izvršenju i obezbeđenju.