Tag Archives for " krivično delo neuplaćivanje poreza po odbitku "

Poreska utaja i prikrivanje podataka koji su od uticaja na utvrđivanje poreske obaveze

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Poreska utaja i prikrivanje podataka koji su od uticaja na utvrđivanje poreske obaveze

Prodaja, odnosno promet robe ne predstavlja nezakonit pravni posao, ali se nezakonitost postupanja sastoji u činjenici da neko lice prikrije podatke koji su od uticaja na utvrđivanje poreskih obaveza na osnovu zakonito stečenog prihoda – prodaje robe nepoznatim kupcima.

Poreska utaja i fiktivne, a ne falsifikovane fakture

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Poreska utaja i fiktivne, a ne falsifikovane fakture

Pravilno je prvostepeni sud utvrdio da u konkretnom slučaju nije bilo prometa robe i usluga, što čini fakture “fiktivnim”, a ne da su fakture falsifikovane, zbog čega nije dovedena u pitanje pravilnost zaključka prvostepenog suda da nikakvog prometa robe i usluga nije bilo.

Odgovornost za krivično delo neuplaćivanje poreza po odbitku

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Odgovornost za krivično delo neuplaćivanje poreza po odbitku

Ukoliko se poreski platac nalazi u postupku restrukturiranja i privatizacije, odgovorno lice neće odgovarati za krivično delo neuplaćivanje poreza po odbitku, s obzirom da je državni poverilac dužan da otpusti dug prema subjektu privatizacije u celini.