Tag Archives for " krivično delo neuplaćivanje poreza po odbitku "

Poreska utaja i prikrivanje podataka koji su od uticaja na utvrđivanje poreske obaveze

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Poreska utaja i prikrivanje podataka koji su od uticaja na utvrđivanje poreske obaveze

Prodaja, odnosno promet robe ne predstavlja nezakonit pravni posao, ali se nezakonitost postupanja sastoji u činjenici da neko lice prikrije podatke koji su od uticaja na utvrđivanje poreskih obaveza na osnovu zakonito stečenog prihoda – prodaje robe nepoznatim kupcima.

Poreska utaja i fiktivne, a ne falsifikovane fakture

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Poreska utaja i fiktivne, a ne falsifikovane fakture

Pravilno je prvostepeni sud utvrdio da u konkretnom slučaju nije bilo prometa robe i usluga, što čini fakture “fiktivnim”, a ne da su fakture falsifikovane, zbog čega nije dovedena u pitanje pravilnost zaključka prvostepenog suda da nikakvog prometa robe i usluga nije bilo.

Pravo na odbitak prethodnog poreza

PREKRŠAJNO PRAVO

Pravo na odbitak prethodnog poreza

Pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako poseduje račune izdate od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, a ne i po kalkulacijama sačinjenim na osnovu internih otpremnica vlastite veleprodaje za sopstvenu maloprodaju.

Odgovornost za krivično delo neuplaćivanje poreza po odbitku

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Odgovornost za krivično delo neuplaćivanje poreza po odbitku

Ukoliko se poreski platac nalazi u postupku restrukturiranja i privatizacije, odgovorno lice neće odgovarati za krivično delo neuplaćivanje poreza po odbitku, s obzirom da je državni poverilac dužan da otpusti dug prema subjektu privatizacije u celini.