Tag Archives for " postupak prinudnog izvršenja na osnovu verodostojne isprave "

Pravo koje sprečava izvršenje

PROCESNO PRAVO

Pravo koje sprečava izvršenje

Lice koje tvrdi da u pogledu predmeta izvršenja ima pravo koje sprečava izvršenje, može sve do okončanja izvršnog postupka da izjavi prigovor sudiji kojim traži da se izvršenje na tom predmetu proglasi nedopuštenim.

Zahtev za otklanjanje nepravilnosti u izvršnom postupku

PROCESNO PRAVO

Zahtev za otklanjanje nepravilnosti u izvršnom postupku

Protiv zaključka o prodaji stvari u izvršnom postupku može se podneti zahtev za otklanjanje nepravilnosti koji ne odlaže izvršenje, a rešenje o osnovanosti zahteva za otklanjanje nepravilnosti ne utiče na izvršenje o prodaji, već samo može biti osnov za naknadu štete.

Obaveza plaćanja sudskih penala

USTAVNO PRAVO

Obaveza plaćanja sudskih penala

Obaveza plaćanja sudskih penala prestaje kada poverilac podnese predlog za izvršenje izvršne isprave kojom je utvrđena nenovčana obaveza dužnika.

Pokretanje postupaka prinudnog izvršenja na osnovu verodostojne isprave

USTAVNO PRAVO

Pokretanje postupaka prinudnog izvršenja na osnovu verodostojne isprave

Kada se radi o novčanom potraživanju izvršni poverilac može pokrenuti postupak prinudnog izvršenja kako na osnovu izvršne isprave koja se u praksi najčešće javlja kao rezultat raspravljanja stranaka u parničnom postupku, tako i na osnovu verodostojne isprave.