Tag Archives for " postupak prinudnog izvršenja na osnovu verodostojne isprave "

Pokretanje postupaka prinudnog izvršenja na osnovu verodostojne isprave

USTAVNO PRAVO

Pokretanje postupaka prinudnog izvršenja na osnovu verodostojne isprave

Kada se radi o novčanom potraživanju izvršni poverilac može pokrenuti postupak prinudnog izvršenja kako na osnovu izvršne isprave koja se u praksi najčešće javlja kao rezultat raspravljanja stranaka u parničnom postupku, tako i na osnovu verodostojne isprave.