Tag Archives for " prigovor protiv rešenja o obustavi izvršenja "

Odlučivanje o zahtevu za otklanjanje nepravilnosti nakon okončanja izvršnog postupka

USTAVNO PRAVO

Odlučivanje o zahtevu za otklanjanje nepravilnosti nakon okončanja izvršnog postupka

Ustavnopravno je neprihvatljivo postupanje izvršnog suda koji je odlučio o zahtevu za otklanjanje nepravilnosti nakon pravnosnažnog okončanja izvršnog postupka i koji je, odlučujući o zahtevu, stavio van snage rešenje o obustavi izvršnog postupka u delu u kojem je konstatovano da se ukidaju sprovedene izvršne radnje.

Žalba protiv rešenja u izvršnom postupku

USTAVNO PRAVO

Žalba protiv rešenja u izvršnom postupku

Kada se rešenjem u izvršnom postupku odlučuje o pravima i obavezama stranaka, one imaju pravo na pravni lek, odnosno pravo na prigovor, pa u toj situaciji ima mesta shodnoj primeni odredbe člana 399. stav 1. ZPP, kojom je predviđeno da je protiv rešenja prvostepenog suda dozvoljena žalba ako zakonom nije drugačije propisano.