Tag Archives for " stvarna nadležnost suda "

Doprinosi za socijalno osiguranje i sudska zaštita

RADNO PRAVO

Doprinosi za socijalno osiguranje i sudska zaštita

Sud je nadležan da u parničnom postupku odlučuje i o zahtevu zaposlenog lica da poslodavac uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje odgovarajućim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, bez obzira na to da li je takav zahtev jedini predmet spora.

Nadležnost suda za postupanje po predlogu za naplatu duga za izdržavanje dosuđenog izvršnom ispravom

PROCESNO PRAVO

Nadležnost suda za postupanje po predlogu za naplatu duga za izdržavanje dosuđenog izvršnom ispravom

Za postupanje po predlogu za naplatu duga za izdržavanje dosuđenog izvršnom ispravom, mesno je nadležan sud na čijem području se nalazi prebivalište izvršnog poverioca.

Nadležnost za ocenu zakonitosti isključenja iz članstva u organu upravljanja sindikalne organizacije

PROCESNO PRAVO

Nadležnost za ocenu zakonitosti isključenja iz članstva u organu upravljanja sindikalne organizacije

Za odlučivanje po tužbenom zahtevu kojim se traži poništaj odluke o isključenju tužioca iz članstva organa upravljanja sindikalne organizacije, stvarno je nadležan viši sud.

Stvarna nadležnost suda zbog promene Krivičnog zakonika

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Stvarna nadležnost suda zbog promene Krivičnog zakonika

Usled donošenja Izmena i dopuna Krivičnog zakonika kojim je između ostalog za izvršenje krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje i nošenje vatrenog oružja i eksplozivnih materija propisana kazna zatvora u trajanju od dve do 12 godina, za postupanje je nadležan viši sud.