Tag Archives for " sukob nadležnosti "

Nadležnost suda za postupanje po predlogu za naplatu duga za izdržavanje dosuđenog izvršnom ispravom

PROCESNO PRAVO

Nadležnost suda za postupanje po predlogu za naplatu duga za izdržavanje dosuđenog izvršnom ispravom

Za postupanje po predlogu za naplatu duga za izdržavanje dosuđenog izvršnom ispravom, mesno je nadležan sud na čijem području se nalazi prebivalište izvršnog poverioca.

Sukob nadležnosti – sprovođenje istrage po zahtevu oštećenog kao tužioca

USTAVNO PRAVO

Sukob nadležnosti – sprovođenje istrage po zahtevu oštećenog kao tužioca

Kada do dana početka primene sada važećeg Zakonika o krivičnom postupku nije doneto rešenje o sprovođenju istrage po zahtevu oštećenog kao tužioca, dalji tok postupka sprovodi se po odredbama važećeg Zakonika, te je za dalje postupanje nadležno javno tužilaštvo.