Tag Archives for " vrednost predmeta spora "

Dozvoljenost revizije

PROCESNO PRAVO

Dozvoljenost revizije

Kada je za izjavljivanje revizije merodavna vrednost predmeta spora uzima se samo vrednost glavnog duga, dok se kamate, ugovorna kazna i ostala sporedna traženja, kao i parnični troškovi ne uzimaju u obzir, ako ne čine glavni dug.

Revizija u sporu u kome se tužbeni zahtev ne odnosi na novčani iznos

PROCESNO PRAVO

Revizija u sporu u kome se tužbeni zahtev ne odnosi na novčani iznos

U sporu u kome se tužbeni zahtev ne odnosi na novčani iznos, za dozvoljenost revizije merodavna je vrednost predmeta spora koju je tužilac označio u tužbi.

Merodavna vrednost predmeta spora kao uslov za reviziju

USTAVNO PRAVO

Merodavna vrednost predmeta spora kao uslov za reviziju

Kada je za izjavljivanje revizije merodavna vrednost predmeta spora, merodavna je vrednost označena u tužbi, a ukoliko u tužbi nije označena vrednost predmeta spora, merodavna je ona vrednost koju tužilac, bilo samoinicijativno ili po nalogu suda, označi do zaključenja glavne rasprave.