Tag Archives for " mala vrednost "

Spor male vrednosti

USTAVNO PRAVO

Spor male vrednosti

Kod utvrđenja da li se u određenom slučaju radi o sporu male vrednosti najpre se mora utvrditi vrednost predmeta spora, te poći od odredaba ZPP kojima je uređen način utvrđivanja te vrednosti, a kao vrednost predmeta spora uzima se samo vrednost glavnog zahteva.