Tag Archives for " vrednost spora nije određena "

Određivanje vrednosti predmeta spora

SUDSKA PRAKSA SRBIJE

PROCESNO PRAVO

Određivanje vrednosti predmeta spora

Nepravilno određena vrednost predmeta spora ne čini tužbu neurednom u situaciji kada je u tužbi navedena vrednost predmeta spora, budući da pravu vrednost predmeta spora sud može utvrditi i na glavnoj raspravi.

Merodavna vrednost spora

PROCESNO PRAVO

Merodavna vrednost spora

Kada je predmet tužbenog zahteva činidba sa označenom vrednošću spora, tada se vrednost spora ne može menjati nakon raspravljanja o glavnoj stvari, pa u toj situaciji nema mesta oglašavanju prvostepenog suda stvarno nenadležnim i ustupanju predmeta višem sudu zbog promenjene vrednosti spora.

Dozvoljenost revizije

PROCESNO PRAVO

Dozvoljenost revizije

Kada je za izjavljivanje revizije merodavna vrednost predmeta spora uzima se samo vrednost glavnog duga, dok se kamate, ugovorna kazna i ostala sporedna traženja, kao i parnični troškovi ne uzimaju u obzir, ako ne čine glavni dug.