Tag Archives for " lice delimično lišeno poslovne sposobnosti "

Solidarno jemstvo

OBLIGACIONO PRAVO

Solidarno jemstvo

Ako se ugovorom o jemstvu jemac obavezao kao jemac platac on odgovara poveriocu kao glavni dužnik za celu obavezu i poverilac može zahtevati njeno ispunjenje bilo od glavnog dužnika, bilo od jemca ili obojice u isto vreme (solidarno jemstvo).

Ništavost nasledničke izjave lica delimično lišenog poslovne sposobnosti

NASLEDNO PRAVO

Ništavost nasledničke izjave lica delimično lišenog poslovne sposobnosti

Apsolutno je ništava naslednička izjava lica delimično lišenog poslovne sposobnosti da se ne prihvata nasleđa koje mu po zakonu pripada, a koja je data bez saglasnosti staratelja i organa starateljstva.