Tag Archives for " obljuba zloupotrebom položaja "

Silovanje u pokušaju

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Silovanje u pokušaju

To što se okrivljeni nije skidao, nije skidao oštećenu niti je pokušao da je skine, ne znači da okrivljeni nije izvršio krivično delo koje mu je stavljeno na teret imajući u vidu da je na osnovu izvedenih dokaza utvrđeno da je okrivljeni upotrebio silu da bi oštećenu prinudio na obljubu.

Obljuba zloupotrebom položaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Obljuba zloupotrebom položaja

Nastavnik, koji je zloupotrebom svog položaja ili ovlašćenja izvršio obljubu ili sa njom izjednačen čin sa maloletnikom koji mu je poveren radi učenja, vaspitavanja, staranja ili nege kazniće se za krivično delo obljuba zloupotrebom položaja.