Tag Archives for " obljuba zloupotrebom položaja "

Obljuba zloupotrebom položaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Obljuba zloupotrebom položaja

Nastavnik, koji je zloupotrebom svog položaja ili ovlašćenja izvršio obljubu ili sa njom izjednačen čin sa maloletnikom koji mu je poveren radi učenja, vaspitavanja, staranja ili nege kazniće se za krivično delo obljuba zloupotrebom položaja.