Tag Archives for " obaveza uplate doprinosa "

Odlučivanje o tužbi za uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

USTAVNO PRAVO

Odlučivanje o tužbi za uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Parnični sudovi su nadležni da odlučuju o tužbi za uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, bilo da se radi o samostalnom zahtevu ili o sporednom zahtevu koji je postavljen sa glavnim zahtevom koji se odnosi na isplatu zarade, naknadu zarade ili naknadu štete zbog izgubljene zarade.

Doprinosi za socijalno osiguranje i sudska zaštita

RADNO PRAVO

Doprinosi za socijalno osiguranje i sudska zaštita

Sud je nadležan da u parničnom postupku odlučuje i o zahtevu zaposlenog lica da poslodavac uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje odgovarajućim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, bez obzira na to da li je takav zahtev jedini predmet spora.