Tag Archives for " doprinosi za penzijsko osiguranje "

Uplata doprinosa za penzijsko osiguranje

RADNO PRAVO

Uplata doprinosa za penzijsko osiguranje

Kada je tužilac sam uplatio doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, umesto poslodavca i ostvario pravo na starosnu penziju, nema pravo da zahteva već isplaćene iznose na ime doprinosa, od tuženika Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, shodno članu 5. Zakona o uplatama doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.