Tag Archives for " mesna nadležnost osnovnog suda "

Oglašavanje suda mesno nenadležnim

PROCESNO PRAVO

Oglašavanje suda mesno nenadležnim

Sud se može po službenoj dužnosti oglasiti mesno nenadležnim samo kad postoji isključiva mesna nadležnost nekog drugog suda, a u ostalim slučajevima samo povodom prigovora tuženog, ali najdocnije do njegovog upuštanja u raspravu o glavnoj stvari na pripremnom ročištu ili ako ono nije održano na prvom ročištu za glavnu raspravu.