Tag Archives for " vreme izvršenja privrednog prestupa "

Ublažavanje kazne ispod posebnog minimuma propisanog za privredni prestup

PRIVREDNI PRESTUPI

Ublažavanje kazne ispod posebnog minimuma propisanog za privredni prestup

Ukoliko prvostepeni sud utvrdi postojanje makar jedne otežavajuće okolnosti, nisu ispunjeni uslovi za ublažavanje kazne ispod posebnog minimuma propisanog za učinjeni privredni prestup.

Odgovornost odgovornog lica za privredni prestup

PRESTUPNO PRAVO

Odgovornost odgovornog lica za privredni prestup

Odgovorno lice u privrednom društvu odgovorno je za privredni prestup ne samo ako je privredni prestup izvršen njegovom radnjom, već i ako je izvršen propuštanjem dužnog nadzora, kao i okolnosti od značaja za primenu čl. 61. i 63. Zakona o privrednim društvima, kojima je propisan krug lica koja imaju posebne dužnosti prema društvu, kao i dužnost pažnje dobrog privrednika.

Privredni prestup povodom zagađenja vazduha

PRIVREDNI PRESTUPI

Privredni prestup povodom zagađenja vazduha

Radnja izvršenja privrednog prestupa iz člana 79. stav 1. tačka 13. Zakona o zaštiti vazduha određena je kao propuštanje suprotno propisanim obavezama, tj. neobezbeđivanje kontinualnih merenja emisije kada je to propisano za određene zagađujuće materije i/ili izvore zagađivanja samostalno, putem automatskih uređaja za kontinualno merenje.