Tag Archives for " doprinos tužioca nastaloj šteti "

Doprinos tužioca nastaloj šteti

OBLIGACIONO PRAVO

Doprinos tužioca nastaloj šteti

Oštećeni koji stanuje u blizini mesta događaja, u istoj ulici u kojoj se nalazi udarna rupa i koji se svakodnevno kretao tom ulicom, svakako je znao za postojanje te rupe, pa je ulaganjem samo prosečne pažnje mogao da uoči oštećenje na kolovozu, tim pre što se događaj odigrao po danu, te je stoga, njegov doprinos za nastalu štetu 10%.