Tag Archives for " način utvrđivanja visine naknade nematerijalne štete "

Karakter i obaveznost pravnih stavova Apelacionog suda

USTAVNO PRAVO

Karakter i obaveznost pravnih stavova Apelacionog suda

Pravni stavovi odeljenja Apelacionog suda o pojedinim pravnim pitanjima nisu izvor prava pa viši sudovi ne mogu utvrditi postojanje pogrešne primene materijalnog prava pozivajući se na činjenicu da niži sud nije postupio u skladu sa pravnim stavom koji je usvojen na sednici sudskog odeljenja višeg suda.