Tag Archives for " način utvrđivanja visine naknade nematerijalne štete "

Naknada nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda

Kada je tuženik u toku ročišta u sudnici uvredio tužilju omalovažavajućim rečima, pa je oglašen krivim zbog krivičnog dela uvrede, tužilja ima pravo na naknadu nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti, bez obzira što je u prethodnom periodu, zbog izrečenih uvreda od strane tuženika drugom prilikom naplatila naknadu nematerijalne štete po istom osnovu.

Naknada nematerijalne štete zbog nezakonitog lišenja slobode

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog nezakonitog lišenja slobode

Naknadu nematerijalne štete zbog nezakonitog lišenja slobode sud odmerava uzimajući u obzir sve subjektivne i objektivne okolnosti od značaja za odluku, a naročito one koje utiču na prirodu, težinu i trajanje duševnih bolova izazvanih lišenjem slobode, kao što su dužina trajanja pritvora, težina krivičnog dela koja je okrivljenom bila stavljena na teret, bol, strah, te ostale patnje koje je zbog lišenja slobode pretrpeo, kao i njegovo porodično stanje.

Karakter i obaveznost pravnih stavova Apelacionog suda

USTAVNO PRAVO

Karakter i obaveznost pravnih stavova Apelacionog suda

Pravni stavovi odeljenja Apelacionog suda o pojedinim pravnim pitanjima nisu izvor prava pa viši sudovi ne mogu utvrditi postojanje pogrešne primene materijalnog prava pozivajući se na činjenicu da niži sud nije postupio u skladu sa pravnim stavom koji je usvojen na sednici sudskog odeljenja višeg suda.