Tag Archives for " uslov za preobražaj radnog odnosa "

Nepostojanje uslova za preobražaj radnog odnosa zasnovanog na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

RADNO PRAVO

Nepostojanje uslova za preobražaj radnog odnosa zasnovanog na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

Nema uslova za preobražaj radnog odnosa zasnovanog na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme, kada je zaposleni bio u radnom odnosu na određeno vreme po više sukcesivnih ugovora na različitim poslovima i po različitim osnovima, a da nakon isteka roka na koji su isti zaključeni nije nastavio da radi duže od pet radnih dana.