Tag Archives for " preraspodela radnog vremena "

Preraspodela radnog vremena

RADNO PRAVO

Preraspodela radnog vremena

Preraspodela radnog vremena vrši se tako da u određenom periodu u toku kalendarske godine zaposleni radi duže od punog radnog vremena, a u drugom periodu kraće od punog radnog vremena, tako da ukupno radno vreme zaposlenog u periodu od šest meseci u toku kalendarske godine u proseku ne može biti duže od punog radnog vremena.