Tag Archives for " umanjenje punog radnog vremena "

Rad sa nepunim radnim vremenom

RADNO PRAVO

Rad sa nepunim radnim vremenom

Poslodavac ima mogućnost da zaposlenom koji je zasnovao radni odnos sa punim radnim vremenom ponudi rad sa nepunim radnim vremenom jedino kao meru zapošljavanja viška zaposlenih zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena.

Da li poslodavac može, u skladu sa zakonom, postojeća radna mesta sa skraćenim radnim vremenom, aneksima ugovora o radu, a bez akta o proceni rizika, prevesti u radna mesta sa punim radnim vremenom od 40 časova nedeljno, uz opciju umanjenja punog radnog vremena na 36 časova nedeljno (umanjenje punog radnog vremena za 10 %) na pojedinim radnim mestima?

MIŠLJENJA MINISTARSTAVA
primena propisa

Da li poslodavac može, u skladu sa zakonom, postojeća radna mesta sa skraćenim radnim vremenom, aneksima ugovora o radu, a bez akta o proceni rizika, prevesti u radna mesta sa punim radnim vremenom od 40 časova nedeljno, uz opciju umanjenja punog radnog vremena na 36 časova nedeljno (umanjenje punog radnog vremena za 10 %) na pojedinim radnim mestima?