Tag Archives for " naknada u slučaju prevremene otplate kredita "

Troškovi obrade kredita

OBLIGACIONO PRAVO

Troškovi obrade kredita

Banka ima pravo na naplatu troškova i naknada bankarskih usluga, pa odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da banci plati troškove kredita nije ništava pod uslovom da je ponuda banke sadržala jasne i nedvosmislene podatke o troškovima kredita, tako da klijent nijednog trenutka ne bude u zabludi o kojim troškovima je reč.

Ugovor o kreditu – plaćanje naknade u slučaju prevremene otplate kredita

USTAVNO PRAVO

Ugovor o kreditu – plaćanje naknade u slučaju prevremene otplate kredita

Odredba ugovora o kreditu o plaćanju naknade u slučaju prevremene otplate kredita iz refinansiranja nije protivna prinudnim propisima, jer Zakon o bankama i Zakon o obligacionim odnosima ne zabranjuju takvu naplatu.